ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  ค่ายนวมินทราชินี
 
สั่งสอนอย่างคนเป็นครู  เลี้ยงดูอย่างแม่
 
         

          ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  ค่ายนวมินทราชินี ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๕  ในโครงการศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯพระบรมราชินีนาถ ต่อมา ร.๒๑ รอ. มอบให้ ป.พัน  ๒๑ รอ. รับผิดชอบดูแล และดำเนินการแทน  จนถึงปัจจุบัน โดยใช้ที่ตั้งภายในค่ายนวมินทราชินี ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี

 

วิสัยทัศน์ของศูนย์ ฯ
        เมตตา  คุณธรรม  นำการเรียนรู้  สู่ความฉลาด

        ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ค่ายนวมินทราชินี ดำเนินงานโดยครูอาจารย์ ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความชำนาญสูง โดยใช้หลักสูตรก่อนประถมศึกษาปี2546 และได้การรับรองคุณภาพจากกระทรวงสาธารณสุขในระดับ ดีมาก อีกทั้งยังมีการส่งเสริมพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้านคือ ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยจะเปิดรับสมัครเด็กเล็ก อายุ 2-4 ปี

 
ครูอาจารย์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 
สถานที่ภายในศูนย์มีความ สะดวก สะอาด และ ปลอดภัย สร้างเสริมให้เด็กๆ มีระเบียบ วินัย

มีการเรียนการสอนเป็นเลิศโดยครูที่มีความรู้ความสามารถ และมีการเรียนการสอนทั้ง 2 ภาษา

อาหารมีคุณภาพครบทั้ง 5 หมู่
สร้างเสริมการพัฒนาอย่างสมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ
__________________________________________________________
สนใจติดต่อ: ครู นิตยา จำชาติ โทร 089- 805 4842,038-276170 ต่อ 66585 หรือ จ่าสิบเอก สุนันทรา ซุยจรูญ โทร 089-9285991
 
 
      
  การฝึก รด.
  ค่ายลูกเสือ & เนตรนารี
  ฟุตบอลเยาวชน
  ค่ายมวย ป.บูรพา
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  กิจกรรมชุมชน
  ชมรมแม่บ้าน ป.พัน.๒๑ รอ.
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  โครงการเกษตรพอเพียง
  โครงการชุมชนสีขาว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 21 รักษาพระองค์ฯ หมายเลขโทรศัพท์ 038 - 205471 , 66595
306 หมู่ 10 ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
E-Mail : 21243u@rta.mi.th