ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 85 พรรษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพการฝึกเป็นหน่วย ร้อย.ป.สนาม ประจำปี 2555

 

วิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ หน่วย ป.พัน.21 รอ.
ประวัติหน่วยฯ (ก่อนแปรสภาพเป็น ป.พัน.21 รอ.)
วีรกรรมและภารกิจของหน่วยฯ
ประวัติและกิจกรรมหน่วยฯในปัจจุบัน

 

 
 
 
 
 
 
 
       

 

ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2554
มีจำนวนผู้เข้าชมทั้งสิ้นhit counter คน
      
  การฝึก รด.
  ค่ายลูกเสือ & เนตรนารี
  ฟุตบอลเยาวชน
  ค่ายมวย ป.บูรพา
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  กิจกรรมชุมชน
  ชมรมแม่บ้าน ป.พัน.๒๑ รอ.
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  โครงการเกษตรพอเพียง
  โครงการชุมชนสีขาว

Facebook ป.พัน.21รอ.

E-Battalion

E-Learning

แจ้งข่าวสาร/ร้องทุกข์

 

 

 

 

 

     

กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 21 รักษาพระองค์ฯ หมายเลขโทรศัพท์ 038 - 205471 , 66595
306 หมู่ 10 ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
E-Mail : 21243u@rta.mi.th

Content for new Editable Region goes here